Spirituele verdieping

Leerzaam voor degenen die zich verder willen verdiepen in het spirituele pad, met de kennis uit de Veda’s (heilige geschriften uit India), welke op heldere toegankelijke wijze worden uitgelegd. Hoe kun je deze kennis toepassen in je dagelijks leven?In deze bijeenkomst leer je er meer over! Spiritualiteit beoefenen vraagt om discipline en blijft hard werken. De truc is dat je je niet laat afleiden en het doel helder hebt, zodat je er vol voor kunt blijven gaan. Vedanta geeft praktische toepassingen hoe het spel van het leven te spelen, zodat je verlichting of eenheid kunt ervaren. Natuurlijk word je afgeleid door het dagelijkse leven en alle problemen en ‘happy momenten’ die op je pad komen. Wekelijks bij elkaar komen met je ‘spirituele familie’ helpt je om weer focus te krijgen. En dat je niet alleen bent! En zachtheid naar jezelf toe, dat ieder zijn eigen proces heeft met zijn ups en downs.

Meditatie

Door te mediteren creëer je meer bewustzijn en krijg je meer controle over je geest. Mediteren is letterlijk het trainen van de geest of je gedachten (je ‘mind’).

Een wijdverbreid misverstand, is dat door meditatie je leven heel rustig wordt en je geen emoties meer zou hebben. ‘Het kunnen beheersen van je gevoelens en gedachten betekent niet dat je ze niet meer hebt. Je leert ze wel steeds beter van een afstand te observeren. Je kunt vanuit een rustpunt, je eigen (drukke) leven gadeslaan. Dat geeft een ander soort rust.

Door te mediteren creëer je meer bewustzijn en krijg je meer controle over je geest. Mediteren is letterlijk het trainen van de geest of je gedachten (je ‘mind’). Het gaat om de verbinding van lichaam en geest en niet alleen het lichaam. Net als sporten heeft je lichaam rust nodig. Voor je geest en gedachten is het niet anders, mediteren is als rusten voor je mind, je gedachten observeren en leren te begrijpen. Meditatie helpt voor het reduceren van stress.

Voordelen meditatie:

 • Voorkomen van depressie
 • Kalmeert de geest, vermindert zorgen en angsten, stress-verlagend effect op de hersenen
 • Reinigend voor lichaam en geest
 • Verhoogt energie, brengt enthousiasme en positiviteit, je wordt gelukkiger
 • Meer emotionele balans
 • Compassie ontwikkelen
 • Verbetert focus en aandacht/concentratie
 • Verminderde schrikreactie en minder angst
 • Verhoogt het immuunsysteem
 • Lagere bloeddruk
 • Minder eenzaamheid
 • Betere slaap

Voor meer informatie… Doorlinken naar yoga-Voor de lessen… doorlinken naar…..

Yoga filosofie

UPANISHADS (3000 v.Chr.)
In de latere geschriften van de Veda’s, beter bekend als de Upanishads, verschijnen de eerste expliciete verwijzingen naar yoga. Er zijn 108 Upanishads waarvan er Tien bekend staan als de belangrijkste. De Upanishads namen het idee van ritueel offer over van de Veda’s en internaliseerden het. Ze onderwezen het oplossen van het ego door zelfkennis, actie (karma yoga) en wijsheid (jnana yoga ). Concepten van asana, pranayam en meditatie, het terugtrekken van de zintuigen, het beheersen van de geest en het bereiken van bevrijding worden hier benoemd.

MAHABHARATA
De Mahabharata is geschreven door de Sage Vyasa, een van de langst bekende epische gedichten die bestaat uit meer dan 200.000 individuele coupletlijnen. Deze tekst bevat de Bhagavad Gita, de meest relevante oude tekst voor yoga. Bhagavad Gita is ook bekend als Yoga Psychology of Science of life. Het bevat oplossingen voor de problemen van het menselijk leven.

BHAGAVAD GITA
Bhagavad Gita is een dialoog tussen Heer Krishna die het hoogste bewustzijn symboliseert en Prins Arjuna die het menselijke bewustzijn vertegenwoordigt. Prins Arjuna stelt vragen aan Heer Krishna over zijn problemen. Arjuna verkeert in een staat van depressie en moedeloosheid. Heer Krishna helpt hem het doel van het leven, de zin van het leven, te realiseren en inspireert Prins Arjuna om zijn leven te leiden in tevredenheid en vrede. Heer Krishna verklaart de concepten van dharma, karma-yoga, bhakti-yoga en jnana-yoga.

8-voudig pad van PATANJALI
Voor de klassieke yoga, de systematische processen van yoga werden beschreven door grote Sage Patanjali in 500 v.Chr. De Yoga Soetra’s, zijn een handleiding voor klassieke raja yoga.

Het 8 voudig pad volgens de Yoga Sutra’s van Patanjali.
De voornaamste boodschap van de sutras is “ met yoga kun je leren om de bewegingen van je geest stil te leggen”.

Yoga betekent ‘eenwording’, een staat waarin lichaam, ziel en geest samensmelten en er bewustzijn ontstaat. Om het verlangen hiernaar te vergroten, zijn er verschillende soorten oefeningen, zoals de  fysieke houdingen (Asana’s) uitvoeren, de ademhaling (Pranayama) oefenen of mediteren (Dhyana). Daarnaast zijn er een aantal praktische richtlijnen die je verder helpen bij het streven naar je doel van eenwording – het liefdevolle zijn, zoals de Yama’s en Niyama’s.  Dit alles wordt beschreven in de het 8 voudig pad, opgeschreven in de Yoga Sutras van Tamni Patanjali.

De acht stappen vormen de kortste weg naar Jezelf, maar ze hoeven niet achter elkaar te worden afgelegd.

 1. Yama’s – Eerste trede adviseert vijf ethische principes. Yama is dat wat je nalaat.
 2. Niyama’s – Tweede trede beschrijft vijf essentiële zelfobservaties. Niyama is dat wat je juist wél doet.
 3. Asana’s – Derde trede refereert aan de lichamelijke yoga (hatha-yoga)
 4. Pranayama – Vierde trede is de kunst van het ademen.
 5. Pratyahara – Vijfde trede staat voor ’terugtrekken’, of kalm worden door je te distantiëren van de buitenwereld.
 6. Dharana – Zesde trede dwingt je te concentreren tot je gedachten stilvallen.
 7. Dhyana – Zevende trede is de ononderbroken stroom bewustzijn gericht op een punt: meditatie.
 8. Samadhi – Achtste trede, door de eerdere treden kom je in een uitgebalanceerde geestestoestand, waarin je het eeuwige zult ervaren.

* Na trede 5: De volgende stappen zijn erg subtiele fasen, die als vanzelf in elkaar overgaan als de ware Pratyahara heeft plaatsgevonden.

** Dharana en Dhyana zijn niet goed te scheiden.

Note: In Sanskriet heet dit achtvoudige pad Ashtanga yoga – verwarrend genoeg hetzelfde woord als de dynamische oefenreeks die op veel yogascholen populair is

Natya Shastra

Natya Shastra is geschreven door Sage Bharata Muni en bestaat uit ruim 6.000 slokha´s. De Natya Shastra wordt de vijfde Veda genoemd en vertelt o.a. de theorie van dans, drama en muziek. Deze komt voort uit de 4 veda’s:

 • Rigveda – boek van de mantra
 • Yajurveda – boek van de rituelen
 • Samaveda – boek van de zang
 • Atharvaveda – boek van de magie

De Nāṭya Śāstra is opmerkelijk als een oude encyclopedische verhandeling over de kunsten, [2] [8] die van invloed is geweest op dans, muziek en literaire tradities in India. [9] Het is ook opmerkelijk vanwege zijn esthetische ‘Rasa’-theorie, die beweert dat entertainment een gewenst effect is van uitvoerende kunsten, maar niet het primaire doel, en dat het primaire doel is om het individu in het publiek te vervoeren naar een andere parallelle realiteit, vol verwondering. , waar hij de essentie van zijn eigen bewustzijn ervaart, en reflecteert op spirituele en morele vragen.

De Nātya Shastra (Nātyaśāstra नाट्य शास्त्र) van Bharata is het belangrijkste werk van de dramatische theorie, die dans en muziek omvat, in klassiek India. Het wordt toegeschreven aan de muni (wijze) Bharata en wordt verondersteld te zijn geschreven in de periode tussen 200 v. Christus en 200 na Christus.  De Natya Shastra is het resultaat van verscheidene eeuwen van theatrale beoefening door erfelijke acteurs, die hun traditie mondeling van generatie op generatie hebben doorgegeven. Het heeft de vorm van een losse dialoog tussen Bharata en een aantal muni’s die hem benaderen en vragen stellen over nāṭyaveda (letterlijk nāṭya = drama, uitvoering; veda = kennis).

De ” Natya Shastra ” bespreekt een breed scala aan onderwerpen, van kwesties van literaire constructie tot de structuur van het podium of mandapa, tot een gedetailleerde analyse van toonladders en bewegingen (murchhanas), tot een analyse van dansvormen die rekening houden met verschillende categorieën lichaamsbewegingen en hun effect op de kijker. De ‘‘ Natya Shastra ’stelt dat drama is ontstaan ​​door de conflicten die in de samenleving ontstonden toen de wereld zich terugtrok uit de Gouden Eeuw (Kŗta Yuga) van harmonie, en daarom vertegenwoordigt een drama altijd een conflict en de oplossing ervan. De dramatheorie van Bharata verwijst naar bhava’s, de imitaties van emoties die de acteurs uitvoeren en de rasa’s (emotionele reacties) die ze bij het publiek inspireren. De acht basale bhava’s (emoties) zijn: liefde, humor, energie, woede, angst, verdriet, walging en verbazing. Bij het observeren en voorstellen van deze emoties ervaart het publiek acht hoofdreacties, of rasa’s: liefde, medelijden, woede, walging, heldendom, ontzag, terreur en komedie. De tekst bevat een reeks voorschriften over het schrijven en uitvoeren van dans, muziek en theater, en hoewel het voornamelijk gaat over toneelkunst, heeft het ook de Indiase muziek, dans, beeldhouwkunst, schilderkunst en literatuur beïnvloed. Zo wordt de Natya Shastra beschouwd als de basis van de schone kunsten in India.

Vedanta

Waar de Veda’s eindigen, begint de Vedanta

Vedanta betekende oorspronkelijk de Upanishads, hoewel het woord nu wordt gebruikt voor het systeem van filosofie dat op de Upanishads is gebaseerd. Letterlijk betekent Vedanta het einde van de Veda, “Vedasya-antah”, zowel de conclusie als het doel van de Veda’s. De Upanishads zijn de afsluitende delen van de Veda’s.

De 4 veda’s zijn:

 • Rigveda – boek van de mantra
 • Yajurveda – boek van de rituelen
 • Samaveda – boek van de zang
 • Atharvaveda – boek van de magie

Chronologisch komen ze aan het einde van de Vedische periode. Aangezien de Upanishads diepzinnige en moeilijke discussies bevatten over ultieme filosofische problemen, werden ze ongeveer aan het einde van hun cursus aan de leerlingen onderwezen. Als we Vedische recitaties als religieuze oefeningen hebben, is het einde van deze recitals meestal afkomstig uit de Upanishads.

De belangrijkste reden waarom de Upanishads het einde van de Veda worden genoemd, is dat ze het centrale doel en de betekenis vertegenwoordigen van de leer van de Veda’s. De inhoud van de Upanishads is “Vedanta vijnanam”, de wijsheid van de Vedanta. De Samhita’s en de Brahmana’s, die de hymne en de liturgische boeken zijn, vertegenwoordigen de “karma-kanda” of het rituele gedeelte, terwijl de Upanishads de “Jnana-kanda” of het kennisgedeelte vertegenwoordigen. Het leren van de hymnen en het uitvoeren van de riten zijn een voorbereiding op ware verlichting.

De Veda’s zijn de oudste geschriften van de wereld en omvatten de Upanishad. Vedanta is het laatste deel van de Upanishad en vertelt de essentie van ons bestaan. Ze vertellen over ‘wie wij werkelijk zijn’ en hoe wij ons ware Zelf weer kunnen ervaren. Wij zijn niet ons lichaam, wij zijn niet onze geest met zijn gedachten of verlangens, noch ons onderscheidingsvermogen of ego. Wij zijn de Ziel, of ook wel Atman of Brahman genaamd. Dit is gelijk aan Liefde, Vrede, Vreugde en Kennis. Wij zijn puur bewustzijn.

De Vedanta is niet zo zeer een boek maar het is Realisatie. Om Vedanta te realiseren is de begeleiding en Liefde van de Spiritueel leraar nodig, de Goeroe. Hij opent onze ogen zodat we zelf gaan ervaren. Hij zorgt dat we leren lopen aan Zijn hand om ons vervolgens weer los te laten. Leer de levende guru Bhagavan van IVS in Kolkatta kennen.

Swami Vivekananda was een sleutelfiguur in de introductie van de indiase filosofieën van Vedanta en Yoga in de westerse wereld. Hij wordt gecrediteerd met het verhogen van het interreligieuze bewustzijn, waardoor het hindoeïsme tot de status van een belangrijke wereldgodsdienst kwam aan het eind van de 19e eeuw. Hij gaf een beroemde lezing in 1883 in chicago en heeft de aanwezigen verrast. Hij sprak over eenheid, één wereld, Bhagavad Gita en nieuwe perspectieven voor het westen. Vivekananda was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van neo-vedanta, een moderne interpretatie van geselecteerde aspecten van het hindoeïsme in overeenstemming met westerse esoterische tradities

International Vedanta Society

Vedanta is de weg naar Zelf-realisatie. Het brengt je naar je ware Ik, en daarmee naar innerlijke rust, Liefde, en gelukzaligheid. Vedanta is de +5000 jaar oude filosofie over het leven. Het leven is een spel, en Vedanta is het spelregelboekje. Door Vedanta in je leven te integreren word je een spelmeester en zijn problemen geen problemen meer.  De kwaliteit van leven verbetert. Ken jezelf!

De International Vedanta Society is een puur spirituele organisatie, die in 1989 is opgericht door Verlicht Meester Sri Bhagavan. Sri Bhagavan heeft de hoogste realisaties bereikt en leidt ons naar Zelf-realisatie.

Kijk hier voor meer informatie over spiritueel verlicht meester Bhagavan, IVS in NL en over de wereld.

Ayurveda

Kijk hier voor meer informatie over voeding, basis en ayurveda en kookworkshops.

Het woord Ayurveda bestaat uit de woorden “Ayus” voor leven en “Veda” voor wijsheid. Ayurveda betekent “Levenswijsheid” oftewel de kennis van een lang, gelukkig en gezond leven.

De wortels van Ayurveda reiken terug tot meer dan 5000 jaar geleden. Pas in de jaren rondom geboorte van Christus (Upanishad periode) ontstonden de belangrijkste, klassieke teksten, de Charaka Samhita en de Sushruta Samhita, die nog altijd de basis vormen van Ayurveda, de traditionele Indiase natuurgeneeskunde. Na de onafhankelijkheid van India in 1947 kreeg de Ayurveda ten slotte de status van officiële geneeskunde.

Het geheim van ayurveda zit in het holistische principe (lichaam en geest) en de kennis van onze eenheid met de natuur en haar wetmatigheden. Voeding en levensstijl staan centraal. Door het volgen van een eenvoudige Ayurvedische levensstijl kun je in balans blijven in tijden van stress en een staat van optimaal welzijn behouden.

De sleutel tot het begrip van de Ayurveda ligt in de leer van de drie dosha’s en de eigenschappen/krachten van de dosha’s: Vata, Pitta en Kapha. De dosha’s zijn opgebouwd uit de 5 basiselementen, ether, lucht, vuur, water en aarde. Het dynamisch evenwicht tussen de dosha’s is een voorwaarde voor gezondheid. Bewegen één of meerdere Dosha’s zich buiten het evenwicht, dan leidt dit tot stemmingsstoornissen en uiteindelijk op lange termijn tot ziekte.

In ayurveda is de spijsvertering heel belangrijk, het is dan ook de plek waar ziekten ontstaan en/of voorkomen worden. Zolang Agni  (spijsverteringsvuur) goed werkt, kan je lichaam alles optimaal verteren en ontstaan er geen afvalstoffen die je uit balans brengen.

Wanneer Agni echter minder goed werkt, kunnen er wel onverteerbare afvalstoffen ontstaan die voor onbalans (en uiteindelijk ziekte) kunnen zorgen.

Waardoor raken dosha’s nog meer uit balans? Door alle wijzigingen in onze omgeving, momenten van de dag, seizoenen, voeding, weeromstandigheden, werk, slaap, stress en alles wat invloed heef op onze gemoedstoestand, kunnen ze uit balans brengen. Het doel van elke Ayurvedische behandeling is het evenwicht van de Dosha’s te herstellen en verstoringen, zo mogelijk in een vroeg stadium te herkennen en te behandelen.

Bij adviezen worden diverse benaderingen toegepast, te denken aan o.a. yoga, ademhaling, vedische astrologie, voeding, reiniging, massage en supplementen.

Bij de Ayurvesiche kookworkshop gaan we aan de slag met principes uit de Ayurveda en krijg je praktische tips om heerlijke Ayurvedische maaltijden te bereiden. Je leert wat vegetarisch koken in kan houden en je maakt kennis met het kruiden/ specerijen gebruik vanuit de Ayurveda. We maken gebruik van recepten uit India, maar deze principes zijn ook toepasbaar in de Westerse keuken

Kijk hier voor meer informatie over voeding, basis en ayurveda en kookworkshops.

Note: Ayurveda – de Veda die over geneeskunde en levenswijsheid gaat is onderdeel van de Atharvaveda. [De 4 Veda’s zijn: Rigveda – boek van de mantra; Yajurveda – boek van de rituelen; Samaveda – boek van de zang; Atharvaveda – boek van de magie]

Proefles

Wil je eerste een keertje proberen, boek een proefles voor maar €5,- en doe lekker mee.

Adres

Sint Trudostraat 10
5616 GB Eindhoven,

 

Telefoon

+31 (0) 647440447

Faq | Algemene voorwaarden | Privacy policy