Verschillende invalshoeken om de levensfasen te beschrijven

Je zou het leven van de mens kunnen opdelen in blokken van 7 jaar.
Je kunt de levensfase opdelen in de ontwikkeling van de chakra’s.
Je kunt het leven bekijken op basis van de constitutie.
En je kunt naar de spirituele levensfases kijken.

Vóór geboorte, geboorte, kindertijd, pubertijd, mid-life, senioriteit, sterven, dood.
Versus 0-7 jaar, 7-14, 14-21, ….. etc.
Versus Kapha, Pitta, Vata.
Versus planningfase, voorbereidingsfase, karmische fase, meesterschapsfase.

Een overzicht en overlap van de verschillende invalshoeken zal komende weken verder worden toegelicht.

jaar Ontwikkeling van de 7 Chakra’s Levensfase Ayurveda

constitutie

Spirituele levensfase
< 0
0-7 1
7-14 2
14-21 3
21-28 4
28-35 5
36-42 6
43-49 7
50-57 1
57-64 2
64-71 3
71-78 4
78-85 5
85-92 6
92-99 7

Inspirerende groet,
Mohini Shah

0 reacties